Ευθύνη, Ποιότητα, Διαφάνεια, Προστιθέμενη αξία

Το όραμα της εταιρείας Μυλανθός είναι να γίνει ο ηγέτης στο σχετικό κλάδο εγχώριων τροφίμων τύπου ντελικατέσεν και να καταστεί μια από τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εφάμιλλη των καλύτερων Ευρωπαϊκών, μέσω της οποίας θα διακινούνται τα πλέον ποιοτικά προϊόντα. Αυτό θέλει να το πετύχει με υψηλής ποιότητας εργασίες και υπηρεσίες στις προηγμένες – ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις της, με προφανές αποτέλεσμα η υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο σε κάθε προϊόν της όσο και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, συνεργάτες και εργαζόμενους σε αυτή έχοντας πάντα στο μυαλό τον τελικό καταναλωτή.

Αυτό επιτυγχάνεται με αξιόπιστες ποιοτικές απαντήσεις σε όλα τα στάδια από τη συλλογή, διατήρηση, μεταφορά, φύλαξη, μεταποίηση, συσκευασία και αποστολή και τελική διάθεση του προϊόντος στον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ήδη από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας της, εξασφαλίζουμε τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών, ενδιάμεσων σταδίων και τελικού προϊόντος. Αυτά εγγυώνται όχι μόνο την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των προτύπων HACCP και ISO 22000 αλλά εν πολλοίς ακόμα και την υπέρβαση πολλών διαδικασιών των εν λόγω προτύπων.

Ποιότητα σε κάθε στάδιο από τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, τυποποίηση και φύλαξη, γιατί η ποιότητα είναι η αδιαπραγμάτευτη και ενσυνείδητη εφαρμογή κανόνων ορθής πρακτικής.

Ευθύνη για τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος πάντα θέλουμε να είναι ο τελικός κριτής μας.