Εάν κάποιο είδος  της παραγγελίας έχει κάποιο ελάττωμα, η εταιρεία μας δεσμεύεται για την αντικατάσταση του. Στην περίπτωση επιστροφής το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί με τα έγγραφα που το συνόδευαν και πλήρη την συσκευασία του.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία μας αδυνατεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο κατόπιν συναίνεσης και του πελάτη, τότε θα προβεί σε ακύρωση της συναλλαγής, επιστρέφοντας την αξία του είδους με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία.

Ειδικότερα, εάν η συναλλαγή έχει γίνει μέσω Τραπέζης , τότε η Εταιρεία θα ζητήσει από την εκδότρια Τράπεζα την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη, χωρίς περαιτέρω ευθύνη της Εταιρείας. Ο χρόνος και ο τρόπος εκτέλεσης του αντιλογισμού είναι ευθύνη της Τράπεζας και όχι της Εταιρεία μας. Σε περίπτωση αντικαταβολής , θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως στην Εταιρεία ο Πελάτης το ποσό της επιστροφής.

Όροι και τρόποι επιστροφής:

  1. Η αίτηση επιστροφής θα πρέπει να γίνεται γραπτώς μέσω e-mail : info@mylanthos.com.gr εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.
  2. Το προς επιστροφή προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αντίστοιχης λιανικής απόδειξης.